Autoverzekering op naam van de ouders. Een goed idee?

05 Jun 2020

Een (verplichte) autoverzekering is voor jonge automobilisten een dure aangelegenheid. Men probeert hieraan dan ook wel eens te ontsnappen door de polis op naam van iemand anders (zo bv. een ouder) te zetten. Dit vonnis toont aan dat je dat maar beter niet doet.


Een jongeman wilde een autoverzekering afsluiten. Geconfronteerd met de kostprijs daarvan werd de moeder van de jongeman uiteindelijk opgegeven als ‘de gebruikelijke bestuurderʼ. Het gevolg hiervan was dat de verzekeringspremie heel wat lager kwam te liggen. Een tijdje later had de jongeman een ongeval met de wagen. De verzekeraar, die erachter kwam dat de moeder geenszins de gebruikelijke bestuurder was, vroeg aan de rechtbank om de polis nietig te verklaren.


Wat besliste de rechtbank?

De verzekeraar kreeg van de rechtbank gelijk. Hierbij wees de rechtbank er op dat een verzekeringnemer verplicht is om aan de verzekeraar de gegevens mee te delen die een invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico. In dit geval voldeed de verzekeringsnemer daaraan niet. Meer bepaald werd de identiteit van de gebruikelijke bestuurder van de wagen verzwegen en werd zelfs een ‘valseʼ naam opgegeven.


Dus...

Hoewel een autoverzekering voor een jonge bestuurder heel wat geld kost, probeer je dit maar beter niet te omzeilen. Geef op het moment dat je de verzekering aangaat duidelijk en waarheidsgetrouw aan wie er met de auto zal rijden. Als je dat niet doet en ‘liegtʼ riskeer je dat de verzekering nietig wordt verklaard. Raak je betrokken bij een verkeersongeval dan riskeer je niet verzekerd te zijn en de schade zelf te mogen ophoesten. Gaf je onopzettelijk verkeerde informatie dan kan het gebeuren dat de verzekeraar maar een deel van een eventuele schade

vergoedt.

Pol Brugge, 6 juni 2008, RW, 2011-12, 538

0