Verkeersongeval gehad: De politie bellen of niet?

12 Sep 2020

Geschreven door Jan Roodhooft, advocaat | 09/09/2020


Stel, je bent betrokken bij een verkeersongeval. Moet je in dat geval altijd de politie bellen? Kan je het ongeval met de andere bestuurder onderling afwikkelen? Een overzicht!


Als je als bestuurder van een wagen betrokken raakt bij een verkeersongeval moet je er niet noodzakelijk de politie bij roepen. Alles hangt af van de ernst van het ongeval en de vraag of er gekwetsten zijn.


De schade valt mee

Als de schade meevalt en er niemand gewond raakte bij het ongeval, kan je het ongeval onderling afwikkelen. Je kan samen met de andere bestuurder een Europees aanrijdingsformulier invullen. Zorg er wel voor dat het formulier correct is ingevuld. Kom je er onderling niet uit (je slaagt er bijvoorbeeld niet in samen een schets te maken), dan is het aangewezen de politie er toch bij te roepen.


Er zijn gewonden

Raakt er iemand gekwetst bij het ongeval of is er veel schade, roep er dan ook de politie bij. Die kan ter plaatse de omstandigheden van het ongeval vaststellen.  Doe dit ook als er iets niet in orde is met de verzekering of het rijbewijs van de andere bestuurder of als je denkt dat deze teveel gedronken heeft.


Verplaats je wagen niet zomaar

Het is belangrijk de wagens niet te verplaatsen alvorens de nodige vaststellingen worden gedaan, hetzij ze met krijt op de rijbaan af te tekenen voor ze verplaatst worden. De stand van de wagens kan immers belangrijk zijn om te bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Je kan ook foto’s nemen van de toestand vlak na het ongeval. Noteer bovendien de namen en adressen van getuigen als die niet kunnen wachten tot de politie er is.

Weet trouwens dat tal van moderne wagens “zelf” contact opnemen met de hulpdiensten na een ongeval…


0